05 | Advies over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de benaming, de kenmerken en het zwavelgehalte van de lampolie

  • Op vraag van Minister van Energie, Milieu en Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine Marghem, in een brief zonder datum
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 20 december 2016

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?