08 | Advies over het ontwerpplan van NIRAS betreffende radioactief afval en over het milieueffectenrapport

  • Aangevraagd door NIRAS in een brief van 15/04/2020
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep “Energie en Klimaat”
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO via schriftelijke procedure op 12 juni 2020

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?