03 | Gezamenlijk advies over de circulaire economie

  • met de CRB
  • op eigen initiatief
  • voorbereid door de werkgroepen innovatieve economische modellen en productnormen
  • goedgekeurd door de algemene vergadering van 21 februari 2020

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?