20220401 – E-commercetrends: wat zijn de wegen naar een duurzamere last mile?

webinar_01.04.2022
Waar en wanneer:
Vrijdag 01 april 2022 | 09.30 tot 12.00 uur | ONLINE

E-commerce zit in de lift in België. De recente gezondheidscrisis heeft deze trend een impuls gegeven. Zoals vele maatschappelijke ontwikkelingen gaat dit gepaard met economische, sociale en milieueffecten, zowel positieve als negatieve.

In dit webinar, dat op vrijdag 1 april van 9.30 uur tot 12.00 uur wordt georganiseerd, zal de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling trachten de gevolgen van de gezondheidscrisis voor de elektronische handel te objectiveren, maar ook mogelijke oplossingen voorstellen om de “last mile” – met andere woorden de laatste leveringsroute – duurzamer te maken, onder andere in de steden.

Het webinar opnieuw bekijken

Programma

  • Welkomstwoord door de moderator | prof. Sebastien Lizin, UHasselt
  • Voorstelling van de BeMob-enquête: De impact van e-commerce op mobiliteit in België | Sabine Gelaes, FOD Mobiliteit en Vervoer (presentatie Sabine Gelaes)
  • De impact van COVID-19 op e-commerce | prof. Joris Beckers, UAntwerpen (presentatie Joris Beckers) (VIDEO)
  • Kan COVID-19 een katalysator zijn voor duurzame stedelijke mobiliteit? Prof. Koen Mommens, MOBI, VUB (presentatie Koen Mommens)
  • Een vergelijking van de ecologische impact van de laatste kilometers per fiets en per bestelwagen | prof. Philippe Lebeau, MOBI, VUB (presentatie Philippe Lebeau)
  • Aanbevelingen van de sociale partners voor een duurzamere laatste mijl | Lieselot Smet, CRB-secretariaat (presentatie Lieselot Smet)
  • Een case study: Bpost. Welke uitdagingen en perspectieven voor een duurzame last mile? Johan Peeters, Bpost (presentatie Johan Peeters)
  • Een coöperatie voor de last mile per fiets. Trends, belemmeringen, kansen  | Renaud Sarrazin, Urbike (presentatie Renaud Sarrazin)
  • Conclusies van de moderator | prof. Sebastien Lizin, UHasselt

De gebruikte talen zijn het Nederlands en het Frans, en er wordt gezorgd voor simultaanvertaling (FR-NL).

Als u vragen heeft over dit webinar, neem dan contact op met fabrice.dehoux@frdo-cfdd.be

Opmerkingen, vragen of suggesties?