20210617 – Corporate Sustainability Reporting: recente ontwikkelingen

webinar
Waar en wanneer:
Donderdag 17 juni 2021 | 10.30 uur tot 15.30 uur | Webinar van de Federale raad voor duurzame ontwikkeling (FRDO) en van de Duitse raad voor duurzame ontwikkeling (RNE) met de steun van het het EEAC-netwerk | ONLINE

Achtergrond

Sinds de lancering van het Europees plan voor duurzame financiering vraagt de financiële sector verbeterde informatie over de blootstelling van ondernemingen aan duurzaamheidsrisico’s. Verschillende stakeholders denken dat ondernemingen zich voor hun sociale en milieu-impact beter zouden moeten verantwoorden. Ondernemingen worden geconfronteerd met toenemende transparantieverplichtingen en beschouwen de daaraan gerelateerde rapporteringskosten als te hoog.

Het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe corporate sustainability reporting-richtlijn (CSRD) en het voorstel voor een EU-standardisatie voor duurzaamheidsverslaggeving zouden deze diverse verwachtingen en bezorgdheden moeten beantwoorden.

Doel van het webinar

Om u meer informatie te bezorgen over deze initiatieven en hun gevolgen voor de financiële sector, voor de stakeholders van duurzame ontwikkeling en voor de bedrijven organiseren de Federale raad voor duurzame ontwikkeling (FRDO) en de Duitse raad voor duurzame ontwikkeling (RNE) een webinar op 17 juni met de ondersteuning van het EEAC-Netwerk. De voormiddagsessie wordt besteed aan de Europese hervormingen voor duurzaamheidsverslaggeving, en de namiddagsessie aan hun praktische gevolgen op nationaal vlak.

VERSLAG van het webinar | Het webinar herbekijken

Programma

10.30 – 12.00 u | EU-hervormingen voor sustainability reporting

Inleiding

 • François-Xavier de Donnea, Voorzitter van de FRDO
 • Arnau Queralt-Bassa, Voorzitter van het EEAC-Netwerk
 • Jean-Pascal van Ypersele, Covoorzitter van  de werkgroep Financiering van de transitie van de  FRDO, UCL

Het voorstel van de Commissie voor een corporate sustainability reporting-richtlijn (CSRD) en het voorstel voor een Europese standardisatie voor sustainability reporting

 • Malgorzata Feluch, beleidsmedewerker, Europese Commissie, DG FISMA (Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktenunie), Eenheid C1: Verslaglegging door ondernemingen, audit en ratingbureaus (presentatie Malgorzata Feluch)

Commentaren en debat

 • Jean-Paul Servais,voorzitter van de Franse autoriteit voor de financiële markten (FSMA), vicevoorzitter van IOSCO (Internationale organisatie van effectentoezichthouders) en voorzitter van de raad van toezicht van IFRS (International Financial Reporting Standards) (speech Jean-Paul Servais)
 • Aleksandra Palinska, hoofd onderzoek en belangenbehartiging, Finance Watch
 • Philippe Lambrecht, directeur-secretaris-generaal en uitvoerend directeur, Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) (presentatie Philippe Lambrecht)
 • Kerstin Lopatta, directeur van het departement Accounting, audit en duurzaamheid, Universiteit van Hamburg (presentatie Kerstin Lopatta)

Vragen van de deelnemers

14.00 – 15.30 u | Inzichten over EU aspecten | Sustainability reporting in de praktijk op nationaal niveau

Introductie

 • Brent Bleys (UGent)

Inzichten over EU aspecten

 • Laszlo Borbely, staatsraadslid, nationaal coördinator voor de SDGs, departement duurzame ontwikkeling, regering van Roemenië (presentatie Laszlo Borbely)

Bestaande standaards en praktijken voor sustainability reporting

 • Isabelle Krahe, projectleider voor de coördinatie van de duurzaamheidscode, Raad voor Duurzame Ontwikkeling (Rat für nachhaltige Entwicklung), Duitsland (presentatie Isabelle Krahe)
 • Adriana Gatu, coördinator voor de opstelling van de duurzaamheidscode in Roemenië, regering van Roemenië (presentatie Adriana Gatu)

Hoe de toenemende eisen voor duurzaamheidsinformatie van de KMO’s beantwoorden?

De nood voor duurzaamheidsinformatie in de Belgische financiële sector

Vragen van de deelnemers

HET WEBINAR HERBEKIJKEN (voormiddag)

 • Malgorzata Feluch, opname vanaf 15:15
 • Jean-Paul Servais, opname vanaf 40:00
 • Aleksandra Palinska, opname vanaf 52:25
 • Philippe Lambrecht, opname vanaf 1:03:25
 • Kerstin Lopatta, opname vanaf 1:14:55

HET WEBINAR HERBEKIJKEN (namiddag)

 • Laszlo Borbely, opname vanaf 05:20
 • Isabelle Krahe, opname vanaf 15:20
 • Adriana Gatu, opname vanaf 28:15
 • Luc Hendrickx, opname vanaf 53:42
 • Tom Van den Berghe, opname vanaf 1:09:37

Opmerkingen, vragen of suggesties?