20240624 | Klimaat en economisch bestuur in een Europees kader: welke implicaties voor België?

Event 240624
Waar en wanneer:
Seminarie | Maandag 24 juni 2024 | 09.30 -14.00 uur | Fysiek

Maandag 24 juni 2024 | 09.30 – 14.00 uur | Conferentiecentrum | FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA), WTC III, Simon Bolivarlaan, 30, 1000 Brussel

CONTEXT EN DOELSTELLING

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling spelen, elk in hun respectieve bevoegdheidsdomeinen, een cruciale rol in het federale overleg, door politieke besluitvormers te voorzien van adviezen en inzichten over sociaaleconomische kwesties en duurzame ontwikkeling. We streven er ook naar om relevante voorstellen voor overheidsbeleid te formuleren en een geïnformeerd publiek debat te organiseren.

Het seminarie wil belanghebbenden en politieke actoren bewust maken van de gevolgen van klimaatontwrichting voor de overheidsbegrotingen: de financiering van mitigatie- en adaptatiemaatregelen, de financiering van de hulp en wederopbouw die nodig zijn na rampen, de invoering van instrumenten om schokken te verzachten of op te vangen, enz.

ONDERWERPEN OP DE AGENDA

We zullen in het bijzonder de volgende onderwerpen behandelen:

 • De macro-economische en macrobudgettaire gevolgen van klimaatontwrichting in België evalueren
 • De gevolgen van het klimaatbeleid op de overheidsfinanciën op korte, middellange en lange termijn in België: de kost van de groene transitie en de budgettaire houdbaarheid ervan
 • Overheidsinvesteringen voor het klimaat in België binnen het nieuwe Europese begrotingskader.

AGENDA

Het seminarie wordt voorgezeten door Professor Brent BLEYS (UGent) en Professor Benoît BAYENET (ULB, voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven)

 • 09u00 – 09u30: Onthaal met welkomstkoffie en registratie van de deelnemers
 • 09u30 – 09u40: Welkomstwoord en introductie | Marc DEPOORTERE, Directeur van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en Brent BLEYS (UGent)
 • 09u40 – 10u00: Climate-related provisions of the amended budgetary frameworks directive | Christian WEISE (Head of Unit – National Fiscal Frameworks and Institutions – Eu Commission DG ECFIN)
 • 10u00 – 10u20: De kosten van adaptatie in de overheidsbegroting in Frankrijk | Vivian DEPOUES en Guillaume DOLQUES (Institute for Climate Economics, France) (in duplex)
 • 10u20 – 10u45: Q&A
 • 10u45 – 11u30: Panel met Europese stakeholders | Isabelle BRACHET (CAN Europe), Ludovic VOET (ETUC) en Wauthier ROBYNS, Vice-voorzitter van de ECO afdeling, Europees Economisch en Sociaal Comité – Werkgeversgroep)
 • 11u30 – 11u50: Koffiepauze
 • 11u50 – 12u30: Klimaattransitie en overheidsfinanciën in België : enkele perspectieven | Baudouin REGOUT, Commissaris bij het Federaal Planbureau en Vincent VAN STEENBERGHE (Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu)
 • 12u30 – 12u50: Q&A
 • 12u50 – 13u00: Conclusies van het seminarie | Benoît BAYENET (ULB, voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven)
 • 13u00 – 14u00: Broodjeslunch

PRAKTISCHE INFORMATIE

Het seminarie zal, enkel in persoon, plaatsvinden op 24 juni 2024 van 9u30 tot 14u00.

Er zal u een broodjeslunch worden aangeboden om 13u00.

Het seminarie wordt gehouden in het FR en het NL. Er wordt simultaanvertaling voorzien.

Inschrijving: het event is volzet. Het is niet meer mogelijk u in te schrijven. U kan wel een mail sturen naar mail@frdo-cfdd.be om u op de wachtlijst te plaatsen.

ADRES EN TOEGANG

Het seminarie vindt plaats in het gebouw van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA), WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel (toegangsplan).

Zodra u zich hebt ingeschreven, ontvangt u per e-mail een QR-code die u kunt scannen om de automatische poorten in de inkomhal van het gebouw te openen. Neem vervolgens de roltrap naar de 2e verdieping en volg de borden naar de “Bora Bora” zaal.

Als u vragen heeft over dit seminarie, neem dan contact op met:

De FRDO: Nathalie.Boucquey@frdo-cfdd.be; Sven.Vermassen@frdo-cfdd.be

De CRB: Tasso.Fachantidis@ccecrb.fgov.be; Stephen.Renders@ccecrb.fgov.be

Opmerkingen, vragen of suggesties?