20201123 – Constructie en renovatie van gebouwen: hoe de circulaire economie aanmoedigen?

circulaire_renovatie
Waar en wanneer:
Maandag 23 november 2020 van 14.00u tot 15.30u | onder leiding van prof. Sebastien Lizin (UHasselt) | ONLINE

De bouw en exploitatie van gebouwen is verantwoordelijk voor 36% van het wereldwijde eindverbruik van energie en bijna 40% van de energie gerelateerde CO2-uitstoot. Daarnaast wordt 54% van de materialen afkomstig van afbraakwerken naar de stortplaats gebracht. De circulaire economie kan, door de levensduur en het gebruik van materialen te verhogen, en door het kiezen van hulpbronnen op basis van hun milieu-impact en hun hernieuwbare aard, worden beschouwd als een doeltreffende strategie om de milieu- en klimaatimpact van de bouwsector, maar ook de giftigheid voor de mens, de uitstoot van deeltjes, het bodemgebruik, enz., te verminderen.

Het doel van de studie die het ICEDD voor de FRDO heeft uitgevoerd, is te analyseren hoe de overgang naar een circulaire economie in de bouw-/renovatiesector kan worden versneld en om acties voor te stellen die door de federale regering moeten worden ondernomen om deze transitie te versnellen. De studie beschrijft op kritische wijze de bestaande instrumenten, de ondervonden obstakels en mogelijke acties. De studie werd uitgevoerd met de sterke betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld en de belanghebbenden in de bouwsector gedurende het hele proces.

Tijdens het webinar zal het ICEDD de gebruikte methodologie en de belangrijkste resultaten van het onderzoek presenteren. Vervolgens zal een concreet voorbeeld van samenwerking tussen administraties van verschillende machtsniveaus met het oog op de bevordering van circulaire bouw en renovatie worden gepresenteerd. Tot slot zal er tijd voorzien worden voor vragen en antwoorden.

Het merendeel van de tussenkomsten zal in het Frans gebeuren en er zal een simultaanvertaling FR-NL voorzien worden.

Het webinar opnieuw bekijken

STUDIE | Circulaire bouw en renovatie, Acties en aanbevelingen aan het federale niveau om de circulaire economie in de bouw te versnellen

Presentaties

Opmerkingen, vragen of suggesties?