20220929 | Duurzaamheidsgegevens van bedrijven: hoe Europese verslaggeving invoeren?

groep mensen - groupe de personnes - group of people | Metamorworks Adobestock
Waar en wanneer:
Conferentie | Donderdag 29 september 2022 | 09.00 - 15.30 uur | Conferentiecentrum Pacheco

Donderdag 29/09/2022 | 09:00u tot 15:30u | Pachecozaal (Finto) Brussel

U wordt van harte uitgenodigd op het seminarie “Duurzaamheidsgegevens van bedrijven: Hoe Europese verslaggeving invoeren?”. Dit seminarie vindt plaats in Brussel in het conferentiecentrum Pacheco op donderdag 29 september 2022 van 9 u tot 15:30 u.

Het wordt voorgezeten door Professor Brent BLEYS (UGent).

 

CONTEXT

ESG-gegevens (environmental, social and governance) vormen de basis voor investeringsbeslissingen van financiële actoren, maar ook van overheden, als duurzame ontwikkeling op hun agenda staat. Deze kwestie heeft zich sterk ontwikkeld als gevolg van het Europese beleid inzake duurzame financiering en de vele regelgevingsprocessen ter verbetering van de transparantie inzake de ecologische en sociale risico’s en impact van ondernemingen.

De kwestie van de ESG-gegevens staat ook centraal in de Belgische strategie voor duurzame financiering die momenteel wordt voorbereid op initiatief van de minister van Financiën en de minister van Duurzame ontwikkeling. Het seminarie zal op verschillende manieren aan dit proces kunnen bijdragen, met name door de aandacht te vestigen op de kwesties waarvoor reeds een Europese oplossing wordt voorbereid of waarvoor verdere actie van de Federale regering noodzakelijk zou kunnen zijn; door de betrokkenheid van de belanghebbenden bij de voorbereiding van deze Belgische strategie te versterken; door het verzamelen van informatie over bestaande instrumenten die kunnen worden gebruikt door bedrijven die duurzaamheidsverslaggeving willen opstarten; en door na te gaan of en hoe meer steun nodig is voor de inspanningen van bedrijven op dit gebied.

NOTULEN

AGENDA

 • 08:30 u – 09:00 u | onthaal en registratie
 • 09:00 u– 10:00 u | Ontwikkelingen op het gebied van regelgeving
  • Panoramisch uitzicht op de context (EU SF, SFDR, taxonomieverordening (art.5, 6 et 8), delegated acts, CSRD, ….) | Thierry PHILIPPONNAT (Finance Watch)
  • De ESG-reportingsnormen in voorbereiding | Saskia SLOMP (EFRAG) (TBC) (presentatie Saskia SLOMP)
  • Q & A
 • 10:00u – 11:00u | Wat zijn nu al de aandachtspunten voor ondernemingen?
 • 11:00u – 11:20u | Koffie
 • 11:20u – 12:20u | Is ESG reporting een waarde creërend instrument voor de onderneming?
  • Carlota DE PAULA COELHO (B Lab Spain)
  • Vanessa BIEBEL (VBO)
  • Johan EYCKMANS (KU Leuven)
  • Sarah LOKMAN (Greenomy)
  • Q & A
 • 12:20u – 13:30u | Broodjeslunch
 • 13:30u – 15:30u | Het standpunt en de rol van de belanghebbenden van de onderneming.

PRAKTISCH

 • Het seminarie zal verlopen in het Nederlands en het Frans. Iedereen zal de eigen moedertaal spreken. Een vertaling (NL-FR) zal worden voorzien.
 • Er zal u een lunch worden aangeboden om 12.20 uur.
 • Het zal niet mogelijk zijn het seminarie online te volgen. De PowerPointpresentaties zullen worden gepubliceerd op de website van de FRDO.
 • Voor vragen over dit seminarie kunt u contact opnemen met Nathalie.Boucquey@frdo-cfdd.be of Sven.Vermassen@frdo-cfdd.be

Opmerkingen, vragen of suggesties?