De FRDO maakte een advies over ‘Fit for 55’

klimaatactie - action pour le climat - climate action | Photo by Markus Spiske on Unsplash

Op vraag van minister Khattabi maakte de raad een advies over het ambitieuze wetgevingspakket ‘Fit for 55’ van de EU.

U kunt het advies hier lezen.

Opmerkingen, vragen of suggesties?