Een boodschap voor de volgende federale regering

Natuur - Nature - Nature | Photo by Soliman Cifuentes on Unsplash

Op basis van zijn werkzaamheden van de voorbije jaren maakte de FRDO een advies met aanbevelingen voor de volgende federale regering.

Opmerkingen, vragen of suggesties?