Een nieuw advies over de beheerscontracten van de NMBS en Infrabel

voorbijrijdende trein - train qui passe - passing train | Photo by Tom Grünbauer on Unsplash

Op vraag van minister Gilkinet maakte de FRDO, samen met de CRB en de NAR, een uitgebreid advies over de ontwerpen van beheerscontracten en van meerjareninvesteringsplannen voor de NMBS en Infrabel.

U kunt het advies hier lezen.

Opmerkingen, vragen of suggesties?