Inspiratiepagina jongeren en klimaat

Jong meisje protesteert met een poster met de tekst "Ik leef de komende 80 jaar hier". - Jeune fille manifestant avec une affiche disant "Je vais vivre les 80 prochaines années ici". - Young girl protesting with a poster saying "I am living the next 80 years here" | Photo by Christian Lue on Unsplash

Kader

Jongeren worden in onze samenleving geconfronteerd met tegenstrijdige boodschappen. Enerzijds krijgen ze via verschillende kanalen een impuls om te consumeren, om nieuwe spullen te kopen (kleding, smartphone …) en van diensten gebruik te maken (vliegvakanties …). Anderzijds horen ze ook hoe belangrijk het is om duurzamer om te gaan met de planeet met het oog op klimaat en biodiversiteit en krijgen ze een signaal dat minder of anders consumeren aangewezen is. Bij bepaalde jongeren slaat die boodschap duidelijk aan – zoals bleek uit het succes van de klimaatmarsen – bij andere is dat een stuk minder. Dikwijls zijn ze zich bewust van het belang van duurzaamheid, maar toont zich dit niet, of slechts in beperkte mate, in hun gedrag. De meeste jongeren willen alleszins beter geïnformeerd worden over de oorzaken van de klimaatcrisis, de gevolgen ervan en hoe ze zelf impact kunnen hebben en bijdragen aan oplossingen.

In het verleden organiseerde de FRDO al een aantal activiteiten over deze thematiek. Opnames en presentaties daarvan zijn nog steeds te raadplegen via onze website.

De raad is van plan om in de nabije toekomst nog activiteiten te organiseren rond het thema jongeren, klimaat en communicatie.

Met deze inspiratiepagina willen we graag het debat verder voeden. Na de corona- en de energiecrisis is het belang van een rechtvaardige transitie naar een koolstofarme en duurzamere samenleving alleen maar dringender geworden. Er is nood aan een breed maatschappelijk draagvlak bij netwerken, organisaties en burgers, waarbij men elkaar kan versterken. Deze inspiratiepagina wil aan dat proces een bijdrage leveren. Wie zich wil informeren en inzetten voor het klimaat en een duurzame en leefbare toekomst voor de volgende generaties kan hier hopelijk heel wat nuttige informatie vinden.

 

Adviezen en aanbevelingen van de Jeugdraden

Hierbij enkele interessante adviezen of teksten over klimaat en duurzaamheid van de Vlaamse Jeugdraad en het Forum des Jeunes:

 

Bevragingen en onderzoek over klimaat en duurzaamheid

 

Informatie over de klimaat- en duurzaamheidseducatie van verschillende organisaties en overheden

Opmerkingen, vragen of suggesties?