20221130 | Jongeren, klimaat en arbeidsmarkt: welke competenties voor een winnend team?

klimaatprotest - manifestation pour le climat - climate protest
Waar en wanneer:
Conferentie | Woensdag 30 november 2022 | 09.00 - 16.00 uur | Conferentiecentrum Pacheco

Woensdag 30 november 2022 | 09:00 tot 16:00 uur | Financietoren (Pachecozaal) te Brussel

 

Een forum o.l.v. FRDO-leden prof. Jean-Pascal van Ypersele (UCLouvain) en prof. Ilse Loots (UAntwerpen)

De transitie naar een koolstofarme samenleving schept veel uitdagingen, maar ook kansen voor de samenleving en jongeren.

Op woensdag 30 november 2022 organiseert de FRDO een evenement, waar we jongeren, klimaat en de transitiegerichte arbeidsmarkt, de ontwikkeling van kansen en competenties voor de toekomst centraal willen stellen. We hopen tijdens de workshops van de namiddagsessie jongeren/jongerenprofessionals, de transitiegerichte bedrijfswereld, onderwijs- en vormingssector, beleidsmakers en iedereen die begaan is met een leefbare toekomst in een constructieve  dialoog met elkaar te brengen.

 

FOTO’S

 

Programma

  • 09.00 u  – 09.30 u:  Onthaal
  • 09.30 u – 09.40 u:  Inleiding

 

PLENAIRE

  • 09.40 u – 10.20 u: 

De arbeidsmarkt van de toekomst | prof. Bruno Van der Linden (UCLouvain) (FR) (Presentatie) (Video)
Als we de noodzakelijke klimaattransitie willen waarmaken, zullen zowel de industrie als de energie-, transport-, landbouw- en voedingssector grote hervormingen moeten doorvoeren. Hoe kan de klimaattransitie de verschillende sectoren (verder) beïnvloeden, welke hervormingen zullen nodig zijn en welke nieuwe jobs in welke sectoren komen er aan en welke competenties en kennis zullen ontwikkeld moeten worden? En vooral ook, hoe kan deze transitie (arbeids)kansen bieden aan jongeren?

Kansen voor (kwetsbaardere) jongeren | praktijkvoorbeeld | dhr. Geert Aelbrecht (Besix) (NL) (Presentatie)
Praktijkvoorbeeld van de energetische renovatie van infrastructuur en gebouwen, waar in de komende jaren nood aan veel bijkomende arbeidskrachten zal zijn. Welke uitdagingen zijn er? Vinden jongeren de weg naar de bouwopleidingen en bouw- en aanverwante sectoren? Wordt binnen de opleidingen voldoende aandacht besteed aan de ontwikkeling van de noodzakelijke technische vaardigheden en competenties voor de klimaattransitie?

  • 10.20 u – 11.00 u:

De rol van onderwijs en klimaateducatie | prof. Wim Lambrechts (OU en UHasselt) (NL) (Presentatie)
Hoe komt klimaateducatie en de ontwikkeling van (brede/veelzijdige) competenties voor de transitiegerichte toekomst aan bod in het onderwijs? Hoe worden jongeren weerbaar gehouden en voorbereid op deze transitiegerichte toekomst en dit in de verschillende onderwijsniveaus? Worden zij gestimuleerd om het klimaat te betrekken in hun studie- en professionele keuze?

Evaluatie vanuit de praktijk | mevr. Catherine Richard (Climate Voices) (FR) (Presentatie)
Evaluatie vanuit de praktijk of jongeren voldoende voorbereid worden op de klimaatuitdaging en de transitiegerichte arbeidsmarkt

  • 11.00 u  – 11.20 u: pauze
  • 11.20 u  – 12.30 u: hoe zien en dromen de jongeren hun toekomst?

Voorstelling van de resultaten van de studie Jongeren, klimaat en communicatie | Loup Ducol (UCLouvain) (FR) en Amélie Anciaux (UCLouvain) (FR) (Presentatie) (Studie FR)

Reactie van de jongerenorganisaties (en Q&A?) | dhr. Lino Paoletti (Forum des Jeunes) (FR) en mevr. Anna Paeshuyse (Vlaamse Jeugdraad) (NL)

  • 12.30 u – 13.30 u: walking dinner

 

  • 13.30 u – 15.00 u: WORKSHOPS met mogelijke vragen

Workshop 1: de arbeidsmarkt van de toekomst:
– 
Worden jongeren voldoende voorbereid op de arbeidsmarkt en meer bepaald op de transitiegerichte arbeidsmarkt?
– Welke tekenen van aanpassing en goede praktijken zijn er op de arbeidsmarkt?
– Hoe kunnen er kansen gecreëerd worden voor de kwetsbaardere jongeren in de samenleving via de transitiegerichte arbeidsmarkt?
– Hoe aanpassen aan de effecten van de klimaatverandering op de arbeidsmarkt- en arbeidsomstandigheden?
– Knelpunten en oplossingen?

Workshop 2: jongeren, (brede) competenties en klimaatkennis: de rol van het onderwijs
– Ontwikkelen jongeren voldoende (brede) competenties en kennis van de klimaatuitdaging en de mogelijke oplossingen tijdens hun schoolcarrière?
– Hoe kunnen onderwijs en de trainers beter inspelen op de ontwikkeling van die competenties?
– Hoe kunnen opleidingen en onderwijsprofessionals geholpen worden om de uitdagingen qua klimaatkennis aan te gaan ?
– Zijn er verschillen qua onderwijsniveau of subgroepen van jongeren?
– Knelpunten en oplossingen?

Workshop 3: studie- en professionele keuze:
– Welke rol speelt de klimaatuitdaging in de  keuze voor een onderwijs- en professioneel traject?
– In welke mate speelt klimaatverandering een rol in het beeld van hun opleiding- en arbeidskansen en toekomstperspectief?
– Hoe kunnen/willen jongeren gestimuleerd/gemotiveerd worden om de klimaatuitdaging op te nemen in hun studie- en professionele keuze?
– Hoe kunnen de transitiegerichte sectoren, zoals bvb. de bouwsector aantrekkelijker gemaakt worden voor jongeren?
– Knelpunten en oplossingen?

Workshop 4: duurzaamheidsambassadeurs
– Hoe kunnen/willen jongeren zelf duurzaamheidsambassadeurs zijn/worden en dit thema binnenbrengen in de samenleving:
– in het onderwijs
– in de bedrijfswereld
– bij het beleid?
– Welke moeilijkheden ervaren jongeren, die zich willen engageren voor een duurzame toekomst, in de verschillende domeinen van de samenleving?
– Hoe kan de samenleving hen ondersteunen in hun claim voor een leefbare toekomst?
– Knelpunten en oplossingen?

  • 15.00 u –  15.50 u: Debat/conclusies met jongerenorganisaties en andere stakeholders FRDO | Mevr. Ineke De Bisschop (VBO) (NL), Mevr. Eylem Aydemir (ABVV Brussel) (FR) en dhr. Arthur Fonsny (Canopea) (FR)
  • 15.50 u  – 16.00 u: Slotwoord door de jongerenorganisaties

 

Dit evenement vindt plaats in het Frans en Nederlands. Simultaanvertaling wordt voorzien voor de belangrijkste onderdelen. U kan kiezen voor ééntalige workshops en voor de jongeren die dit wensen, zijn er ook “alleen voor jongeren”-discussiegroepjes.

Indien u vragen heeft, kunt u terecht bij Sven Vermassen  (02/743 31 50 – sven.vermassen@frdo-cfdd.be).

We hopen u te mogen verwelkomen!

Opmerkingen, vragen of suggesties?