Nieuwe studie over jongeren, klimaat en communicatie

Jongeren tijdens een klimaatmars - Des jeunes lors d'une marche pour le climat - Young people during a climate march  | Picture by Pauline Loroy on Unsplash

Op vraag van de FRDO maakten onderzoekers van de UCLouvain een studie over jongeren, klimaat en communicatie. Hoe kijken jongeren naar de toekomst? Welk beeld hebben ze van de klimaatcrisis? En hoe kijken ze naar hun plaats in de toekomstige arbeidsmarkt? Met die vragen gingen de onderzoekers aan de slag. Op basis van veldonderzoek kwamen ze onder meer tot de omschrijving van verschillende ‘personae’. Die sluiten aan bij een aantal profielen van groepen jongeren. Zo kunnen meer gepersonaliseerde oplossingen worden voorgesteld. De resultaten van dit onderzoek maken het mogelijk aanbevelingen te formuleren met betrekking tot zowel de perspectieven van klimaatcommunicatie ten aanzien van jongeren als de beleidsperspectieven die ten uitvoer moeten worden gelegd om hun participatie te bevorderen.

De volledige studie is voorlopig alleen in het Frans beschikbaar. Een Nederlandse vertaling is in voorbereiding en zal snel beschikbaar zijn. Een korte samenvatting vindt u hier.

Opmerkingen, vragen of suggesties?