Peter Tom Jones over ‘verantwoorde mijnbouw’ tijdens conferentie FRDO

Peter-Tom-Jones 2

Een van belangrijke sprekers tijdens de conferentie die de FRDO organiseert op 23 oktober over mijnbouw is Peter Tom Jones. Hij is directeur van het KU Leuven Institute for Sustainable Metals and Minerals.

Waarover zal hij spreken? We laten hem zelf aan het woord.

“Duurzame mijnbouw in Europa? Nee, laten we gaan voor verantwoorde mijnbouw. Gezien de hoeveelheid metalen die nodig zijn voor de transitie van een op fossiele brandstoffen gebaseerde economie naar een klimaatneutrale economie, kan recycling alleen niet volstaan. Je kunt niet recyclen wat nog niet beschikbaar is voor recycling. Dit geldt met name voor het Li, Ni en Co in lithium-ionbatterijen of voor zeldzame aardmetalen in permanente magneetmotoren. Pas vanaf ongeveer 2035-2040 zullen er voldoende hoeveelheden zijn om te recyclen. Maar in de tussentijd, voor “nieuwe” metalen, moet men eerst zorgen voor de instroom van primaire metalen in het economische circuit.

Maar waar zullen de metalen vandaan komen? Hoe moreel is het om mooie elektrische voertuigen en smartphones te kopen als je niet wilt dat de winning van de benodigde kritieke metalen in je eigen (metaforische) achtertuin gebeurt? Hoe moreel is het als je liever hebt dat de mijnbouw plaatsvindt in arme landen in het Zuiden, waar de lokale milieu- en sociale omstandigheden afschuwelijk zijn? In plaats van toe te geven aan NIMBY, zouden we voor BIMBY moeten gaan: Better-in-my-backyard, wat betekent dat we onze verantwoordelijkheid nemen en de metalen binnen onze eigen (Europese) grenzen ontginnen, op een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde manier. Hier geven de Scandinavische landen het goede voorbeeld.

Men moet zich echter ook realiseren dat het geen zin heeft als Europa kritieke metalen uit zijn eigen gesteente haalt zonder over de raffinagecapaciteit te beschikken om de concentraten verder te verwerken en te raffineren. Daarom is het handhaven en/of opbouwen van raffinage- (en recycling-) capaciteit een cruciale doelstelling voor Europa. Dit is niet alleen een technologische uitdaging, maar ook een geopolitieke. Hoe kan Europa nog steeds concurreren met China? Welk EU-beleid en welke financiële instrumenten zijn nodig om een beter gelijk speelveld te creëren voor Europa’s “eerlijke metalen”, naar analogie van fairtradekoffie of -chocolade. Hoewel de Wet Kritieke Grondstoffen een goed begin is, moet Europa dringend verder gaan dan alleen reguleren. Meer sturen en stimuleren zijn net zo cruciaal.”

Hier kun je een film zien van Peter Tom Jones over ‘verantwoorde mijnbouw’. En hier kun je informatie vinden over een nieuwe film die binnenkort te zien zal zijn.

Opmerkingen, vragen of suggesties?