Wij zoeken wetenschappers met een hart voor duurzame ontwikkeling

Onderzoekster - Chercheuse - Researcher | Photo This is engineering Raeng, Unsplash

Bent u wetenschapper op het gebied van duurzame ontwikkeling en wilt u uw maatschappelijke impact vergroten? Wilt u bijdragen aan de verbetering van het beleid inzake duurzame ontwikkeling van de federale regering, uw kennis delen met het maatschappelijk middenveld, een beter inzicht verwerven in maatschappelijke vraagstukken en deelnemen aan netwerkmogelijkheden met het maatschappelijk middenveld en andere wetenschappers? Zoek niet verder, deze oproep tot kandidaatstelling is iets voor u!

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) is een raad van leden, met een zeer brede samenstelling: milieuorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, consumenten-, werknemers- en werkgeversorganisaties, jeugdorganisaties en wetenschappers.

De raad hecht bijzonder belang aan de wetenschap en de maatschappelijke rol die zij moet spelen, en is van mening dat de wetenschap meer aanwezig moet zijn bij het publiek. Het is ook van cruciaal belang dat het beleid op wetenschappelijk onderzoek wordt gebaseerd.

Wij zijn op zoek naar wetenschappers die op ad hoc-basis hun expertise kunnen inbrengen om de kwaliteit en relevantie van ons werk te verbeteren. U vindt hieronder een informatiebrochure en een document voor een belangenverklaring.

U kunt zich kandidaat stellen tot vrijdag 20 januari 2023.

Voor meer info kunt u terecht bij Fabrice Dehoux (fabrice.dehoux@cfdd.be – 02 743 31 53).

 

Opmerkingen, vragen of suggesties?