06 | Advies verlenging van de verkoop van winterbrandstoffen ten gevolge van de COVID-19-pandemie

  • Op vraag van de minister van Energie, leefmilieu en duurzame ontwikkeling, mevrouw Marie Christine Marghem, in een brief van 23 april 2020.
  • Met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de bijzondere raadgevende commissie Verbruik.
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep productnormen
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO via schriftelijke procedure, 29/04/2020

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?