20240522 | Klimaattransitieplannen van bedrijven in België: financiële, methodologische en praktische aspecten

Gebouw en bomen - Bâtiment et arbres - Building and trees | Adobe Stock
Waar en wanneer:
Seminarie | Woensdag 22 mei 2024 | 09.00 -14.00 uur | Fysiek

Woensdag 22 mei 2024| 09.00 – 14.00 uur | Pacheco Center| Financietoren | Pachecolaan 13, 1000 Brussel

Een van de maatregelen in de aankomende Europese Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) is de verplichting om klimaattransitieplannen vast te stellen en uit te voeren. Ondernemingen die onder de CSRD-richtlijn vallen, zijn al verplicht om onder andere gedetailleerde informatie over dergelijke plannen te publiceren, met inbegrip van – indien van toepassing – broeikasgasemissiereductiedoelstellingen voor 2030 en 2050. Deze nieuwe verplichtingen concretiseren de bijdrage van bedrijven aan de strijd tegen klimaatverandering. De gepubliceerde informatie kan van invloed zijn op hun commerciële relaties en hun toegang tot publieke of privéfinanciering.

De FRDO organiseert een seminarie om u meer praktische informatie te geven over deze nieuwe regelingen en hoe ze kunnen worden geïmplementeerd door bedrijven in België. Hun financiële, reglementaire en methodologische dimensies zullen u worden voorgesteld door specialisten. Verschillende professionals die betrokken zijn bij deze nieuwe verplichtingen zullen ook hun praktische aanpak voorstellen en u krijgt de kans om hen uw vragen te stellen.

FOTO’S

VERSLAG (FR)

PROGRAMMA

Het seminarie wordt voorgezeten door Professor Brent BLEYS (UGent).

 • 08:15 – 09:00u Onthaal en registratie van de deelnemers. Welkomstkoffie vanaf 8u30.
 • 09:00 – 09:10u Welkomstwoord en introductie van het seminarie I Patrick DUPRIEZ, voorzitter van de FRDO en Prof. Brent BLEYS, moderator
 • 09:10 – 09:25u Het wettelijke kader voor banken I Tom VAN DEN BERGHE (Febelfin) (presentatie)
 • 09:25 – 09:35u Het wettelijke kader voor bedrijven I Secretariaat van de FRDO, Nathalie Boucquey (presentatie)
 • 09:35 – 09:50u De audit van het transitieplan I Harry EVERAERTS (E&Y – Instituut van de Bedrijfsrevisoren) (presentatie)
 • 09:50 – 10:05u Het toezicht van het transitieplan I Vincent VANDELOISE (Finance Watch)
 • 10:25 – 11:00u Q&A
 • 11:00 – 11:20u Koffiepauze
 • 11:20 – 11:50u Praktische aanpak van bedrijven in België I Inge MAES (NYRSTAR) (presentatie)Catherine BALS (Proximus) (presentatie)
 • 11:50 – 12:10u Q&A
 • 12:10 – 12:25u Hoe kunnen KMO’s aan de slag ? I Sofie BRACKE (Sustenuto) (presentatie)
 • 12:25 – 12:35u Enkele observaties in verband met transitieplannen I Virginie HOET (legal, sustainability and strategy advisor)
 • 12:35 – 12:55u Q&A
 • 12:55 – 13:00u Conclusies I Prof. Brent BLEYS, moderator
 • 13:00 – 14:00u Lunch

PRAKTISCH

 • Het seminarie vindt plaats op woensdag 22 mei 2024 van 09.00 tot 14.00 uur. Het onthaal en de registratie begint vanaf 08u15.
 • Om 13.00 uur wordt u een lunch aangeboden.
 • Dit seminarie vindt fysiek plaats in het Pacheco Center (Financietoren, Pachecolaan 13, 1000 Bruxelles).
 • Het seminarie wordt gehouden in het Nederlands en het Frans. We voorzien simultaanvertaling.
 • Deelname is gratis
 • Het zal niet mogelijk zijn om het seminarie online te volgen, maar de presentaties zullen achteraf gepubliceerd worden op de website van de FRDO.

Als u vragen hebt over het seminarie, kunt u contact opnemen met Nathalie.Boucquey@frdo-cfdd.be of Sven.Vermassen@frdo-cfdd.be.

Opmerkingen, vragen of suggesties?