20240522 | Klimaattransitieplannen van bedrijven in België: financiële, methodologische en praktische aspecten

Gebouw en bomen - Bâtiment et arbres - Building and trees | Adobe Stock
Waar en wanneer:
Seminarie | Woensdag 22 mei 2024 | 09.30 -14.00 uur | Fysiek

Woensdag 22 mei 2024| 09.00 – 14.00 uur | Pacheco Center| Financietoren | Pachecolaan 13, 1000 Brussel

Een van de maatregelen in de aankomende Europese Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) is de verplichting om klimaattransitieplannen vast te stellen en uit te voeren. Ondernemingen die onder de CSRD-richtlijn vallen, zijn al verplicht om onder andere gedetailleerde informatie over dergelijke plannen te publiceren, met inbegrip van – indien van toepassing – broeikasgasemissiereductiedoelstellingen voor 2030 en 2050. Deze nieuwe verplichtingen concretiseren de bijdrage van bedrijven aan de strijd tegen klimaatverandering. De gepubliceerde informatie kan van invloed zijn op hun commerciële relaties en hun toegang tot publieke of privéfinanciering.

De FRDO organiseert een seminarie om u meer praktische informatie te geven over deze nieuwe regelingen en hoe ze kunnen worden geïmplementeerd door bedrijven in België. Hun financiële, reglementaire en methodologische dimensies zullen u worden voorgesteld door specialisten. Verschillende professionals die betrokken zijn bij deze nieuwe verplichtingen zullen ook hun praktische aanpak voorstellen en u krijgt de kans om hen uw vragen te stellen.

PROGRAMMA

Het seminarie wordt voorgezeten door Professor Brent BLEYS (UGent).

 • Het wettelijke kader voor banken | Tom VAN DEN BERGHE (Febelfin)
 • Het wettelijke kader voor bedrijven | Spreker/spreekster nog te bevestigen
 • Communiceren over zijn klimaattransitieplan – Methodologische kwesties | Grégory SCHNEIDER-MAUNOURY (Défis Impact, medeauteur van het rapport Reporting on climate transition plan in ESRS format. A user guide for undertakings van de Autorité des Marchés financiers, Frankrijk)
 • Audit en toezicht over klimaattransitieplannen van bedrijven | Vincent VANDELOISE (Finance Watch)
 • Praktische aanpak van professionals in België | Spreker/spreekster nog te bevestigen
 • Hoe kunnen KMO’s aan de slag ? | Sofie BRACKE (Sustenuto)

PRAKTISCH

 • Het seminarie vindt plaats op woensdag 22 mei 2024 van 09.00 tot 14.00 uur
 • Om 13.00 u wordt u een lunch aangeboden.
 • Dit seminarie vindt fysiek plaats in het Pacheco Center (Financietoren, Pachecolaan 13, 1000 Bruxelles).
 • Het seminarie wordt gehouden in het Nederlands en het Frans. We voorzien simultaanvertaling.
 • Deelname is gratis, maar u moet u wel vooraf inschrijven via deze link: https://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/1273/ 
 • Het zal niet mogelijk zijn om het seminarie online te volgen, maar de presentaties zullen gepubliceerd worden op de website van de FRDO.

Als u vragen hebt over het seminarie, kunt u contact opnemen met Nathalie.Boucquey@frdo-cfdd.be of Sven.Vermassen@frdo-cfdd.be.

Opmerkingen, vragen of suggesties?