Dialoog over de Voluntary National Review

Dialoog VNR - Dialogue VNR - Dialogue VNR

Op woensdag 14 juni organiseerde de FRDO een dialoog over de Voluntary National Review (VNR). In zo’n VNR legt een land aan de VN uit hoe de SDGs worden uitgevoerd. België legde een eerste VNR voor in 2017. En nu is er dus een tweede VNR, die zal worden voorgesteld tijdens het High-Level Political Forum (HLPF) in New York in juli.

Samen met enkele andere adviesraden maakte de FRDO een advies over de ontwerptekst van de VNR. We nodigden vertegenwoordigers van de verschillende regeringen van ons land uit om toe te lichten in welke mate er rekening is gehouden met dat advies bij de definitieve afwerking van de VNR. Verder vroegen we uitleg over de prioriteiten van de Belgische delegatie tijdens de vergadering van het HLPF.

Ondertussen is de nieuwe VNR gepubliceerd op de website van de VN.

Opmerkingen, vragen of suggesties?