20190328 | Vlot en duurzaam mobiel

Deelnemers aan de conferentie - Participants à la conférence - Conference participants
Waar en wanneer:
28 maart 2019 | Conferentie (voormiddag) en participatieve sessies (namiddag)

Met digitaal en delen anders onderweg

 

Programma

Conferentie: Vlot en duurzaam mobiel. Met digitaal en delen anders onderweg
Onder het voorzitterschap van prof. Sebastien Lizin, UHasselt.

 • 9u00 Onthaal, registratie
 • 9u30 Inleiding, Prof. Sebastien Lizin
 • 9u35 De uitdagingen van mobiliteit
  • Stand van zaken en vooruitzichten inzake mobiliteit in België: Christophe Pauwels (presentatie), FOD Mobiliteit; Benoit Laine, Federaal Planbureau (presentatie)
  • Sociaaleconomische uitdagingen: Xavier Tackoen, Espaces-Mobilités (presentatie)
  • Mobiliteit en milieu: Yoann Le Petit, Transport and Environment (presentatie)
 • 10u35 Governance inzake mobiliteit: Frédéric Dobruszkes, ULB (presentatie)
 • 10u55 Koffiepauze
 • 11u15 Deeleconomie… welke rol is er voor mobiliteit?
  • Studie “welke innovatieve economische modellen voor een duurzame mobiliteit?”: Bruno Van Zeebroeck, Transport and Mobility Leuven (presentatie)
  • Studie Innovatieve Economische Modellen (IEM) “Waarom ontwikkelen deze IEM zich niet verder?”: Koen Miseur, Vlaanderen (presentatie)
  • Duurzame platformen van deeleconomie: aankondiging van een award: Christian Ferdinand, FOD Economie (presentatie)
  • Presentatie van de resultaten van een enquête inzake deelmobiliteit: Sabine Gelaes en Olivier Brahy, FOD Mobiliteit (presentatie)
  • MaaS (Mobility as a Service): de oplossing? Thomas Geier, EMTA (presentatie)
  • David Schoenmaekers (presentatie)
 • 12u35 Conclusies
 • 12u45 Lunch

Participatieve werksessies: MaaS (Mobility as a Service): de oplossing?
Onder het voorzitterschap van prof. Sebastien Lizin, UHasselt.

 • 14u00 Opening van de plenaire zitting, uitleg over de doelstellingen
 • 14u15 Werksessies
 • 15u45 Koffiepauze
 • 16u05 Plenaire zitting
 • 16u30 Sluiting

 

Info: fabrice.dehoux@frdo-cfdd.be

Opmerkingen, vragen of suggesties?