20201124 – Due diligence: een nieuwe hefboom voor duurzame financiën en herstel?

due_diligence
Waar en wanneer:
Dinsdag 24 november 2020 | 09.30 uur tot 11.00 uur | Onder leiding van prof. Brent Bleys en prof. Jean-Pascal van Ypersele | ONLINE

Het ‘do no harm’-beginsel is van essentieel belang geworden voor de financiering van de transitie naar een duurzamere economie. Om van de Europese hulp van het ‘Next Generation EU’-programma te kunnen genieten, moeten de lidstaten rechtvaardigen hoe hun herstelplannen dit beginsel respecteren. Institutionele en private financiële actoren worden ook aangespoord om eraan te voldoen door hun ‘due diligence’-beleid wat betreft de belangrijkste ongunstige effecten van hun investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren openbaar te maken. Dit gaat al duidelijk verder dan de sector van de zogenaamde duurzame financiële producten alleen.

Due diligence zoals gedefinieerd door de Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) van de Verenigde Naties, is een procedure waarmee bedrijven hun impact op mensenrechten kunnen identificeren, dergelijke effecten kunnen voorkomen of beperken, en rekenschap afleggen over hun management van deze impact (beginsel nr. 15). In Europese teksten over duurzame financiering wordt er systematisch naar verwezen omdat mensenrechten ook hefbomen zijn om de doelstellingen van duurzame ontwikkeling te bereiken.​

​De FRDO organiseert een webinar over dit thema, met de deelname van :

VERSLAG

Opmerkingen, vragen of suggesties?