20211130 en 20211201 – Financiën afstemmen op duurzame ontwikkeling: welke rol voor overheden en de financiële sector?

ft
Waar en wanneer:
Dinsdag 30 november 2021: Optreden van de overheid | 10.00 uur tot 12.00 uur | Digitaal & Woendag 1 december 2021: De rol van de financiële sector | 10.00 uur tot 12.00 uur | Digitaal

Beste bezoeker,

U bent van harte uitgenodigd op de seminaries over de financiering van de transitie naar de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in België, op 30 november en 1 december. Gelet op de nieuwe coronamaatregelen kan u alleen nog digitaal deelnemen. Het fysiek seminarie gaat dus jammer genoeg niet door. De seminaries zullen worden voorgezeten door de professoren Jean-Pascal VAN YPERSELE (UCLouvain) en Brent BLEYS (UGent).

Achtergrond

De financiële middelen die thans voor de verwezenlijking van de doelstellingen van duurzame ontwikkeling worden uitgetrokken, zijn ruimschoots ontoereikend. Overheids- en particuliere investeringen, financiële producten en belastingen moeten in overeenstemming zijn met deze doelstellingen. Naast de actie van de Europese Unie op het gebied van duurzame financiering en de wetgeving die daarmee gepaard gaat, kunnen de nationale overheden en de financiële sector verschillende initiatieven nemen.

Doelstelling van de seminaries

Het doel is u meer informatie te verschaffen over deze opportuniteiten voor actie. Bijvoorbeeld, zijn strategieën voor duurzame financiering reeds in andere lidstaten ingevoerd. Hoe zit het in België ? De seminaries zijn respectievelijk gewijd aan het optreden van de overheid (30 november) en aan de rol van de financiële sector (1 december).

VERSLAG

Programma

Dinsdag 30 november 2021: Optreden van de overheid

10:00u – 12:00u

  • Introductie

Mathilde VERMEIRE (kabinet van de vice-eersteminister Vincent VAN PETEGHEM) en Anthony BAERT (kabinet van de vice-eersteminister Petra DE SUTTER)

  • De strategie voor duurzame financiering in Duitsland (document)

Karsten LÖFFLER, Voorzitter van de Commissie duurzame financiën van de Duitse regering

  • De strategie voor duurzame financiering in Luxemburg (document)

Claire DE BOURSETTY, Luxembourg Sustainable Finance Initiative (presentatie Claire de Boursetty) – Claudine LORANG, High Council for Sustainable Development of Luxembourg (presentatie Claudine Loraing)

  • Subsidies voor fossiele brandstoffen in België (document)

Jean-Baptiste TRAVERSA, FOD Financiën – Samantha HAULOTTE, FOD Volksgezondheid (presentatie Traversa en Haulotte)

 

Woensdag 1 december 2021: De rol van de financiële sector

10:00u – 12:00u

  • Duurzaam sparen en beleggen in België (document)

Prof. Luc VAN LIEDEKERKE, Universiteit Antwerpen en Forum Ethibel (presentatie Luc Van Liedekerke)

  • Hoe kan greenwashing in België worden bestreden?

Annemie ROMBOUTS, FSMA (presentatie Annemie Rombouts)

  • Hoe kunnen we de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de financiële sector in België versterken?

Tom VAN DEN BERGHE, Febelfin (presentatie Tom Van Den Berghe)

Thomas VAN CRAEN, Triodos Bank (presentatie Thomas Van Craen)

Het seminarie op 30 november verloopt in het Engels. Het seminarie op 1 december verloopt in het Frans en het Nederlands. Er zal geen simultaanvertaling zijn.

Met al uw vragen over deze seminaries kunt u terecht bij Nathalie.Boucquey@frdo-cfdd.be of Sven.Vermassen@frdo-cfdd.be

Opmerkingen, vragen of suggesties?