FRDO publiceerde vier adviezen over een rechtvaardige transitie

Een meisje loopt door het veld | Une fille court à travers le champ | A girl runs through the field | Photo by Julia Raasch on Unsplash

Op vraag van minister Khattabi werkte de FRDO de voorbije maanden aan vier adviezen over een rechtvaardige transitie. Die zijn nu gepubliceerd: kaderadviesadvies over fiscaliteitadvies over financieringadvies over grondstoffen en energie.

Tijdens de conferentie over een rechtvaardige transitie op 8 en 9 november worden deze adviezen voorgesteld en wordt erop gereageerd door beleidsverantwoordelijken.

Opmerkingen, vragen of suggesties?