Bijdrage maatschappelijk middenveld aan de Voluntary National Review 2023

Voluntary National Reviews 2023

In juli 2023 zal België tijdens het High-Level Political Forum (HLPF) voor de tweede keer een Voluntary National Review (VNR) voorstellen. In zo’n VNR legt een land aan de Verenigde Naties uit hoe het de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) uitvoert. België deed dat al een eerste keer in 2017 en nu komt er dus een tweede VNR.

De regeringen van ons land hebben afgesproken om van de voorbereiding van de VNR een breed participatief proces te maken. En daarbij speelt de FRDO een belangrijke rol. De FRDO verzamelde de bijdragen van een hele reeks organisaties van het maatschappelijk middenveld. Die zullen dienen als input voor het ontwerp van de VNR. Hieronder vindt u de lijst van deze bijdragen, samen met syntheseteksten die daarvan gemaakt zijn.

Begin 2023 zal de FRDO samen met andere adviesraden een advies maken over de ontwerpversie van de VNR.

 

Afzonderlijke bijdragen

Syntheseteksten

Volledige bijdrage

Opmerkingen, vragen of suggesties?