20211125 – #HackTheFuture | Klimaatcommunicatie voor en door jongeren

hack_the_future
Waar en wanneer:
Donderdag 25 november 2021 | 10.00 uur tot 12.30 uur | Hybride, Pachecozaal Financietoren Brussel

De toekomstige generaties hebben recht op een leefbare toekomst. Ze hebben niet bijgedragen aan de klimaatproblematiek maar zullen er wel de gevolgen van dragen.

Op donderdag 25 november vanaf 10 u. zullen de jongerenorganisaties binnen de FRDO hun aanbevelingen omtrent klimaatcommunicatie voor en door jongeren voorstellen, om vervolgens in dialoog te gaan met experten en stakeholders van de FRDO. Minister Khattabi heeft eveneens haar aanwezigheid bevestigd.

De stem van de jongeren moet gehoord worden en meer dan ooit is een breed maatschappelijk draagvlak en de steun van de hele samenleving nodig voor hun engagement voor de toekomst.

FOTO’S | OPNAME

(De opname is onvolledig tot 27:35. De inhoud van het ontbrekende deel is ook te vinden in dit document

Programma:

09:00 u – 10:00 u: registratie, controle CovidSafeTicket, welkomstkoffie

10:00 u – 10:10 u: welkomstwoord door de moderator prof. Jean-Pascal van Ypersele (UCL)

10:10 u – 10:35 u: aanbevelingen jongeren door Anna Paeshuyse (VJR) en Lino Paoletti (FJ) (aanbevelingen jongeren

10:35 u – 11.25 u : reacties en dialoog met expertenpanel:

11:25 u – 12.15 u: reacties en dialoog met stakeholderleden FRDO

12:15 u – 12:30 u: Slotwoord door minister Zakia Khattabi

12:30 u – 13:30 u: broodjeslunch

Dit evenement verliep in het Nederlands en in het Frans. Iedereens sprak zijn eigen moedertaal, maar simultaanvertaling werd voorzien.

COVID SAFE

Dit betrof dus een hybride (zowel fysiek als digitaal) evenement. Het fysieke evenement vond plaats in de Pachecozaal van de Financietoren te Brussel. Enkel personen met een Covid Safe Ticket konden hier aan deelnemen.

Opmerkingen, vragen of suggesties?