09 | Aanbevelingen van de FRDO over de SDG-governance

Op vraag van minister Zakia Khattabi in een brief van 14 februari 2024 Dit advies werd voorbereid door de projectgroep federaal plan + governance SDGs Goedgekeurd door de AV van de FRDO via schriftelijke procedure op 27 mei 2024 De oorspronkelijke taal van dit advies is het Nederlands Advies

Bevraging over de nood aan wetenschappelijke ondersteuning van het federaal milieubeleid

Bent u op een of andere manier als wetenschapper betrokken bij het federaal milieubeleid, dan willen we u graag uitnodigen om deel te nemen aan deze bevraging. De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) ontving een adviesvraag van minister Zakia Khattabi over de nood aan wetenschappelijke ondersteuning van het federaal milieubeleid en hoe deze ondersteuning […]

06 | Op de markt aanbieden en gebruiken van biociden

Op vraag van Zakia Khattabi, minister van klimaat, leefmilieu, duurzame ontwikkeling en Green Deal, in een brief van 21/03/2024 Dit advies werd voorbereid door de werkgroep productnormen Samen met de CRB en de BRC Verbruik Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 2 mei 2024 Advies