Wij zoeken wetenschappers met een hart voor duurzame ontwikkeling

Bent u wetenschapper op het gebied van duurzame ontwikkeling en wilt u uw maatschappelijke impact vergroten? Wilt u bijdragen aan de verbetering van het beleid inzake duurzame ontwikkeling van de federale regering, uw kennis delen met het maatschappelijk middenveld, een beter inzicht verwerven in maatschappelijke vraagstukken en deelnemen aan netwerkmogelijkheden met het maatschappelijk middenveld en […]

De Koningin bezocht de FRDO

Op vrijdag 2 december bezocht de Koningin de FRDO om te spreken met jongeren over hun betrokkenheid bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) en kennis te maken met het personeel en de leden. De Koningin is Ere-Voorzitster van de Raad sinds mei 2018.  

Conferentie over jongeren, klimaat en arbeidsmarkt gaf nieuwe inzichten

Op woensdag 30 november organiseerde de FRDO een conferentie over jongeren, klimaat en arbeidsmarkt. Wat betekent de transitie naar een klimaatneutrale economie voor de arbeidsmarkt en wat zullen de gevolgen zijn voor jongeren? Die vragen kwamen aan bod in presentaties van experts en in participatieve workshops. Tijdens de conferentie werden ook de eerste resultaten gepresenteerd […]

15 | Advies betreffende de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen en CO2- meters in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 of in het kader van de opvolging van de binnenluchtkwaliteit

Op vraag van Frank Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, in een brief van 23/09/2022 Voorbereid door de werkgroepen ‘Productnormen’ Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 01/12/2022 Met de CRB en de BRCV Advies

Oproep aan onderzoekers: Studie over maatschappelijke kosten en baten klimaatbeleid

De FRDO schrijft een aanbesteding uit voor een studie over de maatschappelijke kosten en baten van een Belgisch klimaatbeleid. Wilt u een offerte indienen of kent u een onderzoeksteam dat mogelijk geïnteresseerd is? Alle informatie is beschikbaar in dit aanbestedingsdocument. Het in te vullen formulier kan hier worden gedownload.   Photo by Gustavo Quepón on […]

14 | Advies op de markt aanbieden en gebruiken van biociden

Op vraag van Zakia Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, in een brief van 13/09/2022 Voorbereid door de werkgroepen ‘Productnormen’ Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 23/11/2022 Met de CRB en de BRCV Advies